Συνεδριάζει την Δευτέρα μέσω τηλεδιάσκεψης το Δ.Σ. Ηρακλείου Αττικής [Θέματα]

0

Την Δευτέρα (31/8) συνεδριάζει εξ αποστάσεως το δημοτικό συμβούλιο Ηρακλείου Αττικής. 

Πιο συγκεκριμένα, η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 31/08/2020 και ώρα 18:00, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

1.«Χορήγηση άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής». (Εισηγ. κ. Ε. Βρέττη – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος )
2.«Λήψη απόφασης περιL αποδοχηL ς του υπ ́αριθμ. 8/2020 ποριLσματος της ΕπιτροπηL ς ΔιακανονισμουL Εμπορικών Μισθώσεων, που αφορά την μείωση μισθώματος ενοικίου περιπτέρου». (Εισηγ. κ. Ε. Βρέττη – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)
3.«Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για το έργο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 1ου, 3ου, 7ου, 12ου, 8ου/10ου (παράρτημα) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» με τεχνικό δελτίο έργου 2020ΣΕ04700033, ΣΑ Ε047 Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)» (Εισηγ. κ. Ε. Αγγέλη- Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)
4.Έγκριση της διοργάνωσης του 16ου Ετήσιου Συνεδρίου του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής. (Εισηγ. κ. Α. Πλάκα- Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)

5.Έγκριση προγράμματος λειτουργίας Κλειστού Γυμναστηρίου «Ολυμπιονίκης Χαρά Καρυάμη». (Εισηγ. κ. Α. Κούρλη – Αντ/χος κ. Ε. Κουτσογιαννάκης) (εξάναβολής από το 12ο Δ.Σ/29-07-2020)
6.Έγκριση προγράμματος λειτουργίας Γηπέδου ποδοσφαίρου Πρ. Λόφου 98-100». (Εισηγ. κ. Α. Κούρλη – Αντ/χος κ. Ε. Κουτσογιαννάκης)
7. «Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας αγορά ακινήτου φερόμενων ιδιοκτητών Κάρολου, Γεώργιου και Υακίνθης Ι. Φιξ και Όλγας, Κάρολου και Υακίνθης Α. Φιξ και κληρονόμων Μαριάνθης Γαρουφαλιά στο Ο.Τ. 246α του Δήμου μας» (Εισηγ. κ. Α. Παπαθανασίου – Εντεταλμένος Δ.Σ κ. Η. Μοσχονάς)
8.«4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Έτους 2020» (Εισηγ. κ. Μ. Σαραφίδου – Εντεταλμένος Δ.Σ κ. Η. Μοσχονάς)

9.«Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για την μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019» με κωδικό ενάριθμου έργου 2018ΣΕ57300000 της ΣΑΕ 573 του Π.Δ.Ε. (Εισηγ. κ. Μ. Σαραφίδου – Εντεταλμένος Δ.Σ κ. Η. Μοσχονάς)

10.«Ορισμός υπολόγου – διαχειριστή για την υλοποίηση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019» (Εισηγ. κ. Μ. Σαραφίδου – Εντεταλμένος Δ.Σ κ. Η. Μοσχονάς)

11.‘Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, και του Δήμου Ηρακλείου για το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΠΟΥΤΑ ΚΑΙ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΣΤΟ Ο.Τ.238Γ» με Α.Μ. 87ΤΥ/2015’ (Εισηγ. κ. Χ. Παπαλάμπρος – Εντεταλμένος Δ.Σ κ. Η. Μοσχονάς)

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.