ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ: Καταγγελία της Προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια για το γήπεδο της Πρασίνου Λόφου

0

Δημοτικό συμβούλιο Ηρακλείου Αττικής

Την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019, στις 18:00, θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Ηρακλείου Αττικής, στον τρίτο όροφο του δημαρχείου της πόλης με τα παρακάτω 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. «Καταγγελία της από 07.09.2015 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ηρακλείου για το έργο ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. » (ΕΙΣΗΓ. Γραφείο Δημάρχου).
2. Έγκριση του «υπ΄αρ.06/2019 Πορίσματος της Επιτροπής Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων» για την υπόθεση της κας Καφετζή Μήνας μισθώτρια του κυλικείου που βρίσκεται έμπροσθεν (στην είσοδο) του Δημοτικού Γηπέδου επί της οδού Πρ.Λόφου – Στάση Γέφυρα. (Εισηγ. κ. Ε.Χιώτη)(εξ’αναβολής από το 16ο /2019 Δ.Σ)
3. 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Έτους 2019. (ΕΙΣΗΓ. κ. Μ.Καραμπάτσου – Εντεταλμένος Δ.Σ κ. Η.Μοσχονάς).
4. «Διαβίβαση των υπ΄αριθ.138-139/17-9-2019 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν την 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 Δήμου Ηρακλείου Αττικής». (ΕΙΣΗΓ. κ. Π.Μαργαρώνης – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)
5. 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 Δήμου Ηρακλείου Αττικής » (ΕΙΣΗΓ. κ. Π.Μαργαρώνης – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)
6. Εκλογή Αντιπροσώπων του Δήμου μας για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (21 ΟΤΑ). (Εισηγ. κ. Μ.Παρακατσελάκη)
7. Έγκριση αιτήματος για πίστωση χρηματικού ποσού #250.000,00# € που αφορά στην έκτακτη οικονομική ενίσχυση της Δ.Ε.Ρ.Η.Α.«ΡΑΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 94 FM», εις βάρος του ΚΑ 00-6738.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, για το έτος 2019. (Εισηγ. κ. Μ.Ιγγλέση Πρόεδρος Ραδιοφώνου)
8. «Έγκριση Γ΄ Κατανομής ποσού 90.560,00 € (Γ΄ δόση) από τους ΚΑΠ έτους 2019, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». (Εισηγ. κ. Ε.Κλινάκη – Πρόεδρος Δ.Ε.Π κ. Ε.Κουτσογιαννάκης)
9. «Δημιουργία πέντε (5) παραρτημάτων Νηπιαγωγείων στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής και κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων» (Εισηγ. κ. Ε.Κλινάκη – Πρόεδρος Δ.Ε.Π κ. Ε.Κουτσογιαννάκης)
10. Έγκριση α) του 2ου ΑΠΕ και β) της 1ης Σ.Σ.Ε του έργου ‘Επιστρώσεις οδών οδικού δικτύου του Δήμου’ με Α.Μ. 28ΤΥ/2017. (Εισηγ. κ. Χ.Παπαλάμπρος – Εντεταλμένος Δ.Σ κ. Η.Μοσχονάς)
11. «Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή επέκτασης Δημοτικού φωτισμού» με Α.Μ. 19ΤΥ/2018». (ΕΙΣΗΓ. κ. Θ.Μάστορας – Εντεταλμένος Δ. Σ. κ. Η.Μοσχονάς)
12. Έγκριση προγράμματος λειτουργίας Κλειστού Γυμναστηρίου «Ολυμπιονίκης Χαρά Καρυάμη». (Εισηγ. κ. Α.Κούρλη – Αντ/χος κ. Ε.Κουτσογιαννάκης)
13. Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους δημότες Κ.Ε του Δ. ».(Εισηγ. κ. Θ.Καρκούλια – Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)
14. Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους δημότες Τ.Γ ».(Εισηγ. κ. Θ.Καρκούλια – Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)
15. Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους δημότες Χ.Ε ».(Εισηγ. κ. Θ.Καρκούλια – Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)
16. Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους δημότες Γ.Σ ».(Εισηγ. κ. Θ.Καρκούλια – Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.