Δήμος Ηρακλείου Αττικής: Σήμερα η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής [Θέματα]

0

Για σήμερα έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.

Συγκεκριμένα η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  -θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης- έχει οριστεί για σήμερα, Τρίτη, και ώρα 13:45, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

1.Καταβολή αποζημίωσης στον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΡΟΠΙΩΤΗ για τη ζημία που υπέστη το υπ ́αριθμ. Κυκλοφορίας ΙΚΧ 4306 όχημά του από την πτώση δέντρου στην οδό Πλαπούτα 8, την 16η/09/2020». (Εισηγ. κ. Χ. Μπατάλια-Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ε. Βαβουράκης)

2.Λήψη απόφασης για την έγκριση α) των τεχνικών προδιαγραφών της με αρ. 14ΤΥ/2020 τεχνικής μελέτης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που αφορά στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης, adblue και λιπαντικών για τρία (3) έτη», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.424.111,72€ β) της διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού (άνω των ορίων) και γ) των όρων διακήρυξης. (Εισηγ. κ. Χ. Ρέλλου – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)

3.«Λήψη απόφασης για την έγκριση :α) της υπ’ αρ. ΔΚΠ 10/2020 μελέτης του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, β) της διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διενέργειας μοριακού τεστ ανίχνευσης COVID -19 για τους εργαζόμενους του Δήμου Ηρακλείου Αττικής», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω κατεπείγοντος, γ) των όρων πρόσκλησης και δ) τη συγκρότηση της Τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης». (Εισηγ. κ. Γ. Πιπερίδου – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)

4.«Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο ‘Ανάπλαση Εμπορικού Κέντρου νοτίως των γραμμών ΗΣΑΠ (Στ. Καραγιώργη – Μαρ. Αντύπα – Ικάρων – Ωραιοπούλου)’ (Α.Μ.:46ΤΥ/2017)». (Εισηγ. κ. Γ. Τακλής- Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)

5.«Έγκριση χορήγησης παράτασης περάτωσης της μελέτης: «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ». (Εισηγ. κ. Στ. Μαγλαρά – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)

6.«Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ηρακλείου Αττικής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Shift2Rail IP4 to support the deployment of Mobility as a Service” (Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. Πρωτ.: οικ.16608/07-08-2020 εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή)». (Εισηγ. κ. Φ. Ζυγούλης)

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.