Μέτρα ελάφρυνσης για τις επιχειρήσεις του Δήμου Διονύσου

0

Το Δημοτικό Συμβούλιο Διονύσου ενέκρινε τη λήψη νέων μέτρων για τις τοπικές επιχειρήσεις αλλά και τους ωφελουμένους του Κοινωνικού Παντοπωλείου, λόγω Covid-19.

Ειδικότερα υπερψηφίστηκε η εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Γιάννη Τσουδερού, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Διονύσου εγκρίνει:

1.Την απαλλαγή (σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 37 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 68-20/03/2020 τεύχος Α’) από Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού (Δημοτικά Τέλη) του πρώτου εδαφίου τις παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.25/75 (Α’74), από τις επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω Covid-19, για το διάστημα που παρέμειναν κλειστές. Για την ενεργοποίηση της διαδικασίας, οι επαγγελματίες θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική αίτηση (στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://dt.govapp.gr), αναρτώντας, σε ηλεκτρονική μορφή, στην αίτηση και α) βεβαίωση από την “ΕΡΓΑΝΗ” από όπου θα προκύπτει το χρονικό διάστημα διακοπής λειτουργίας της εκάστοτε επιχείρησης, β) το μισθωτήριο εκτυπωμένο από το TAXIS (για μισθωμένα ακίνητα). Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής θα διενεργηθεί συμψηφισμός με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.

2.Την απαλλαγή για Έκδοση Αδειών Κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων των αντιστοίχων τελών για το έτος 2020, κατόπιν ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες της τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, του κανονισμού Κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων (ΑΔΣ 250/17), της απόφασης περί “Παραχώρησης χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων” (ΑΔΣ 384/18) και της οριοθέτησής του από την αρμόδια υπηρεσία.

3. Την απαλλαγή προστίμου 2% εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων (0,5%) των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και του τέλους παρεπιδημούντων (0,5%).

4. Την παράταση μέχρι τις 30/4/2021 των προθεσμιών καταβολής οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών, για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής αυτών με Π.Ν.Π. που έχουν εκδοθεί.

5. Την υποβολή πρότασης προς την ΚΕΔΕ για ψήφιση νέας ρύθμισης έως 48 δόσεων των οφειλών προς τους Δήμους.

6. Την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου και την πραγματοποίηση test covid19 για τους ωφελούμενούς του.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.