Συνεδριάζει την Τετάρτη μέσω τηλεδιάσκεψης το Δ.Σ. Δάφνης – Υμηττού

0

 Την Τετάρτη (27/5) θα πραγματοποιηθεί η 6ητακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Δάφνης – Υμηττού.

Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα γίνει την Τετάρτη 27 Μαίου 2020 και ώρα 9:00μμ έως 3:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020, κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 2. Υποβολή προς έγκριση  της τριμηνιαίας έκθεσης κατάστασης των εσόδων και εξόδων 1ου τριμήνου οικ. έτους 2020 του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
 4. Αποδοχή επιχορήγησης ποσών: α) από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων 1ης-2ης-3ης κατανομής έτους 2020 β) από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους για την κάλυψη προστασίας των αδέσποτων μικρών ζώων από τις αρνητικές συνέπειες του κορονοϊού COVID-19 γ) για κάλυψη δαπανών διεξαγωγής διαγωνισμού πρόσληψης 60 υπαλλήλων από τράπεζα Ελλάδος (προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Γ/2019) και δ)  για κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊου  COVD-19.
 5. Έγκριση κατανομής πίστωσης για κάλυψη δαπανών διεξαγωγής διαγωνισμού Τράπεζας της Ελλάδος

( Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1/Γ 2019), κατόπιν απόφασης ΔΕΠ.

 • Έγκριση Β` Κατανομής πιστώσεων  στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και  «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν απόφασης ΔΕΠ,  για κάλυψη λειτουργικών αναγκών.
 • Έγκριση 3ΟΥ  ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) για  το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ  ΥΜΗΤΤΟΥ (2017)».
 • Παράταση εργασιών του έργου «Συντήρηση και επισκευή του έργου Ανάπλαση με βιοκλιματικό σχεδιασμό στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού του Δήμου Δάφνης – Υμηττού ».
 • Τροποποίηση της αριθμ. 188/2018 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκ νέου εξουσιοδότηση υπογραφής στον Δήμαρχο  κ. Μπινίσκο Αθ. Αναστάσιο.
 • Τροποποίηση της αριθμ. 63/2019 προηγούμενης απόφασης του σώματος για την αγορά οικοπέδου οικοδομικού τετραγώνου 197 .
 • Ορισμός εκπροσώπου επιτροπής χορήγησης ειδικού βοηθήματος – επιδόματος επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος και εντολής επανασύνδεσης σε ευπαθείς καταναλωτές.
 • Oρισμός μελών,  τακτικών και  αναπληρωματικών της προσωρινής – οριστικής   επιτροπής παραλαβής  του έργου «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων  διαφόρων οδών  Δημ. Κοιν. Δάφνης-Υμηττού».
 • Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του ομώνυμου Νομικού  Προσώπου  και της  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.