Δήμος Γαλατσίου: Στις 22 Οκτωβρίου η 1η Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

0

Στις 22 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η 1η Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Γαλατσίου για την σύνταξη του προσχεδίου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Η πρόσκληση του Δήμου Γαλατσίου:

“Καλείστε στην 1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης (για το έτος 2020) που θα γίνει στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου «ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ» του Δημαρχείου (Αρχιμήδους και Ιπποκράτους) με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών», σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), στις 22 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ., με θέματα:

Θέμα: Yποβολή προτάσεων για την σύνταξη του προσχεδίου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα δηλ. στις 23 Οκτωβρίου 2020 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε τις προτάσεις σας και σε έντυπη μορφή προς διευκόλυνση της υπηρεσίας.”

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.