Ελάτε στην παρέα μας

Βριλησσίων

Ο Δήμος Βριλησσίων εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Μεσογειακές Πόλεις, Ανθεκτικές στο Κλίμα”

Δημοσιεύθηκε

στις

Ανακοινώθηκε η πρωτοπόρα συμμετοχή του Δήμου Βριλησσίων στο Ευρωπαϊκό ανταγωνιστικό, χρηματοδοτούμενο έργο ReMED: Μεσογειακές Πόλεις Ανθεκτικές στο Κλίμα (Towards Climate Resilient Mediterranean Cities).

Πρόκειται για ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα που στόχο έχει την προώθηση σχεδιασμού της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και την πρόληψη του κινδύνου καταστροφών, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις βασισμένες στο υπάρχων οικοσύστημα. Το έργο θα ξεκινήσει στις αρχές του 2024, θα έχει διάρκεια 3 χρόνια και θα συμμετέχουν συνολικά 9 οργανισμοί και δήμοι από 5 Ευρωπαϊκές χώρες (Μάλτα, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία). Από την Ελλάδα συμμετέχουν το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και ο Δήμος Βριλησσίων.

Ο Δήμος Βριλησσίων έχει υιοθετήσει φιλόδοξους κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους στο τρέχον Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (SEAP) και στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (SUMP), σε πλήρη συμφωνία με την Εθνική Στρατηγική. Επίσης, έχει διενεργήσει στο παρελθόν μια λεπτομερή Αξιολόγηση Κινδύνου και Τρωτότητας και έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει δράσεις και μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες, όσον αφορά τη θέση, το τοπίο και την αστική ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο του έργου ReMED, ο Δήμος σκοπεύει να επαναλάβει και να κάνει επικαιροποίηση Αξιολόγησης Κινδύνου και Τρωτότητας με τη χρήση της πλατφόρμας ReMED και να αξιολογήσει διαφορετικά σενάρια για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας επιλεγμένων δημοτικών κτιρίων και μιας αστικής περιοχής.

Κεφαλαιοποιώντας και επεκτείνοντας τα αποτελέσματα προηγούμενων και εν εξελίξει Ευρωπαϊκών έργων, το ReMED, σε συνεργασία με τον Δήμο Βριλησσίων, θα αναπτύξει μια καινοτόμο μεθοδολογία, ένα γενικό πλαίσιο υποστήριξης αποφάσεων που θα συνοδεύεται από τα κατάλληλα εργαλεία, για να βοηθήσει τις πόλεις στην αξιολόγηση και κατανόηση του επιπέδου κλιματικού κινδύνου τόσο σε αστική κλίμακα, όσο και σε κλίμακα κτιρίου, στο σχεδιασμό των βέλτιστων μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, σε σχέση με τις τοπικές συνθήκες, αλλά και στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μέτρων αυτών με την πάροδο του χρόνου.

Ο Δήμος Βριλησσίων είχε στο παρελθόν εθελοντική εμπλοκή σε δύο από τα προηγούμενα προγράμματα (CESBA MED κα Sustainable MED Cities), χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες μεθοδολογίες και εργαλεία για την διενέργεια πιλοτικών εφαρμογών (Διαθέσιμο

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ