Συνεργασία ΟΑΕΔ – Δήμου Αμαρουσίου για νέο πρόγραμμα με σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας

0

Μνημόνιο συνεργασίας για το νέο πιλοτικό πρόγραμμα που αφορά στην καταπολέμηση της ανεργίας, υπεγράφη την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020, από τον Δήμαρχο Αμαρουσίου Θεόδωρο Αμπατζόγλου και τον Διοικητή ΟΑΕΔ Σπύρο Πρωτοψάλτη.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στον ΟΑΕΔ ο κ. Θ. Αμπατζόγλου και με την ιδιότητα του πρώην Διοικητή του Οργανισμού, είχε τη δυνατότητα να συζητήσει εκτός από τον κ. Σπ. Πρωτοψάλτη και με αρκετούς υπηρεσιακούς παράγοντες με τους οποίους είχε συνεργαστεί κατά τη δική του θητεία, τόσο για τα τρέχοντα ζητήματα του φορέα όσο και για τη δυνατότητα περαιτέρω κοινών δράσεων.

Λίγα λόγια για το πιλοτικό πρόγραμμα μεταξύ ΟΑΕΔ και των Δήμων Αμαρουσίου Μάνδρας-Ειδυλλίας και Κορυδαλλού

Στόχοι της συνεργασίας των συμβαλλομένων μερών αποτελούν οι:

1. Σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας μέσω του ΟΑΕΔ, με συνδρομή των συμβαλλομένων Δήμων των Τοπικών Επιχειρήσεων,

2. Καταγραφή και διερεύνηση των αναγκών των Τοπικών Επιχειρήσεων για κενές θέσεις εργασίας,

3. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης με βάση τις τοπικές ανάγκες σε δεξιότητες,

4. Ενημέρωση και διάδοση των νέων υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (Μονάδα Μεγάλων Επιχειρήσεων και Σύμβουλοι Εργοδοτών) προς τοπικούς εργοδότες και ανάπτυξη συνεργασιών με αυτούς,

5. Σχεδιασμός και υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ) βασισμένων στις τοπικές και τομεακές ανάγκες των επιχειρήσεων,

6. Διερεύνηση, σχεδιασμός και υλοποίηση προώθησης των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) για την απασχόλησή τους στις τοπικές επιχειρήσεις,

7. Σύζευξη τοπικών επιχειρήσεων με ΕΠΑΣ και ΙΕΚ του ΟΑΕΔ για την πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα,

8. Δράσεις συμβουλευτικής ανέργων και διερεύνηση ενδεχόμενου αναβάθμισης δεξιοτήτων / απόκτηση προσόντων υψηλού επιπέδου (upskilling) των επιχειρήσεων

9. Συμβουλευτική επιχειρήσεων και διερεύνηση εκτίμησης αναγκών (need assessment)

Ο ΟΑΕΔ θα είναι ο Συντονιστής του έργου και θα προβαίνει στην υλοποίηση των διαδικασιών σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Συγκεκριμένα, ο ΟΑΕΔ θα προβεί σε:

α) διάγνωση αναγκών των τοπικών αγορών,

β) δημιουργία και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης βάσει των τοπικών αναγκών,

γ) δημιουργία και υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης(ΝΘΕ), ή/και ΕΚΟ ΝΘΕ ή/και μαθητείας αν προκύψει ανάγκη,

δ) σύζευξη μεταξύ ανέργων και επιχειρήσεων, ε) συμβουλευτικά εργαλεία/υπηρεσίες προς τους εργοδότες (need assessement κοκ) , στ) διενέργεια ομάδων συμβουλευτικής με αποδέκτες τους ανέργους-ωφελούμενους του προγράμματος,

ζ) παρακολούθηση της πορείας του προγράμματος και αξιολόγηση του.

Ο Δήμος Αμαρουσίου καθώς και οι άλλοι συνεργαζόμενοι Δήμοι Μάνδρας-Ειδυλλίας και Κορυδαλλού θα αξιοποιήσουν το δίκτυο τους, προκειμένου να διασυνδέσουν τις τοπικές επιχειρήσεις με του ΟΑΕΔ, θα παρέχουν ενημέρωση / πληροφόρηση για το πρόγραμμα, θα οργανώσουν ενημερωτικές ημερίδες.

Συγκεκριμένα, οι Δήμοι θα:

(α) οργανώνουν συναντήσεις με άλλους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, Κοινωνικούς Εταίρους,Τοπικούς Φορείς, Επιχειρήσεις, κλπ.

( β ) παράγουν και διανέμουν έντυπο ενημερωτικό υλικό και υλικό διαφημιστικής καμπάνιας αναφορικά με το εν λόγω πρόγραμμα,

(γ) οργανώνουν συναντήσεις για συζήτηση επί σχετικών θεμάτων.

(δ) οργανώνουν ενημερωτικές εκδηλώσεις προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

(ε) ερευνούν τις ανάγκες δεξιοτήτων και κατάρτισης προσωπικού των τοπικών επιχειρήσεων.

(στ) θα ερευνούν τις ανάγκες κατάρτισης και upskilling των ανέργων της τοπικής κοινότητας.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.