Πρόσκληση για συμμετοχή στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Αμαρουσίου

0

Ο Δήμος Αμαρουσίου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αμαρουσίου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αμαρουσίου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΕ ΩΡΕΣ

1 3.1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50
2 3.2 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50
3 3.3 Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ) 50
4 3.4 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25
5 3.5 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media) 25
6 3.6 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50
7 3.7 Ηλεκτρονική εφημερίδα 50
9 10.30 Βασικά Αγγλικά Α1 50
10 10.31 Βασικά Αγγλικά Α2 50
11 10.32 Βασικά Γαλλικά Α1 50
12 10.33 Βασικά Γαλλικά Α2 50
13 10.34 Βασικά Γερμανικά Α1 50
14 10.35 Βασικά Γερμανικά Α2 50
15 10.36 Βασικά Ιταλικά Α1 50
16 10.37 Βασικά Ιταλικά Α2 50
17 4.9 Ισπανικά για τουρισμό (Α1-Α2) 25
18 2.10 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων 25
19 1.1 Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων 25
20 8.2 Σύνδεση Σχολείου – Οικογένειας 50
21 8.4 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός,

διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.)

25
22 1.3 Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη 25

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. :2132038294-295-296-298

Ταχ. Διεύθυνση: Βας.Σοφίας 9 & Δ.Μόσχα

Email: [email protected]

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.