Ελάτε στην παρέα μας

Αιγάλεω

Πρωτοβουλίες του Δήμου Αιγάλεω για κοινωνική ένταξη των περιθωριοποιημένων ομάδων

Δημοσιεύθηκε

στις

Υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου Αιγάλεω Γιάννη Γκίκα και του εκπροσώπου της Ένωσης Εταιριών «ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.- UNICERT ACADEMY ΙΚΕ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ Α.Ε.», Αντώνη Γιαννιούδη, η σύμβαση για το έργο «Πιλοτικές δράσεις προώθησης, στήριξης και παρακολούθησης της κοινωνικοποίησης και της ένταξης των περιθωριοποιημένων ομάδων στο Δήμο Αιγάλεω».

Το έργο αφορά σε πρωτοβουλίες, συνεργασίες και εργαλεία με στόχο την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των περιθωριοποιημένων ομάδων.

Η υλοποίηση γίνεται στο πλαίσιο της ΟΧΕ/ΒΑΑ της Δυτικής Αθήνας (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο «ΔΙΕΥΡΥΝΩ»). Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Αττικής. Ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αττικής είναι ο ΑΣΔΑ.

Ακόμη,  μεταξύ του Δημάρχου και του εκπροσώπου της εταιρείας «ΕΕΟ GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ», Ανδρέα Ροδόπουλου,
υπεγράφη η σύμβαση για τα έργα με τίτλους Τμήμα Α’: «Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης των διακρίσεων, βελτίωσης της ποιότητας ζωής και κοινωνικής ένταξης των ειδικών και ευάλωτων ομάδων στο Δήμο Αιγάλεω» και Τμήμα Β’: «Δράσεις για την αντιμετώπιση της φτώχειας και την παροχή υπηρεσιών ανοιχτής ειδικής φροντίδας στο Δήμο Αιγάλεω».

 

 

Τα έργα υλοποιούνται στο πλαίσιο της ΟΧΕ/ΒΑΑ της Δυτικής Αθήνας (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» και «ΕΝΤΑΣΣΩ» και Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»). Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Αττικής. Σημειώνεται ότι, ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής= Αττικής είναι ο ΑΣΔΑ.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ