Ολοκλήρωση του έργου citymobilnet στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού

0

Ολοκληρώθηκε το έργο CITYMOBILNET, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος URBACT III-Φάση Β’.

Το έργο διήρκεσε 2 χρόνια και υλοποιήθηκε από δίκτυο 11 ευρωπαϊκών πόλεων, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού. Το έργο CITYMOBILNEΤ εστίασε στα θέματα κινητικότητας και μεταφορών των πόλεων-εταίρων, έχοντας ως αντικείμενο την προσαρμογή των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε τοπικό επίπεδο, καθώς και τη δημιουργία κουλτούρας αμοιβαίας μάθησης, ανταλλαγής γνώσης και εμπειριών μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων-πόλεων.

Δεδομένου ότι βασικός άξονας του URBACT III είναι η ενθάρρυνση συμμετοχικών διαδικασιών της τοπικής κοινωνίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας απετέλεσε βασικό όρο για την επιτυχή υλοποίηση των στόχων που τέθηκαν σε κάθε πόλη. Στο πλαίσιο αυτό, η Ομάδα Έργου του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού επέλεξε τη σχολική κοινότητα και την τρίτη ηλικία ως πεδίο πληροφόρησης για τα θέματα κινητικότητας και μεταφορών στην πόλη.

Κατά την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 2017 εκπονήθηκε έρευνα προκειμένου να διερευνηθεί η υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα της κινητικότητας και μεταφορών στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού. Η έρευνα εκπονήθηκε με την επιστημονική υποστήριξη του Εργαστηρίου Συστημάτων Μεταφορών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ως εργαλείο της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιοστα πρότυπα ερωτηματολογίων που χρησιμοποιήθηκαν σε έρευνες αστικών κέντρων παγκοσμίως, και το οποίο σχεδιάστηκε ώστε να αποτυπώνει τις συνήθειες μετακίνησης όλης της οικογένειας, ενώ τροποποιήθηκε σύμφωνα με τις ανάγκες αλλά και τις ιδιαιτερότητες του Δήμου.

Συνολικά, άνω των 650 ερωτηματολογίων συλλέχθηκαν εκ των οποίων ο τελικός αριθμός που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν έφτασε τα 577 ερωτηματολόγια, αριθμός ιδιαίτερα ικανοποιητικός. Ενδεικτικά, τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας, δείχνουν ανεπαρκή διασύνδεση με τα Μ.Μ.Μ., περιοχές εντός της πόλης με χαμηλό επίπεδο ασφάλειας και προστασίας, αυξημένη χρήση επιβατικών οχημάτων, κλπ.

Η γνώση που αντλήθηκε από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής, αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την Κινητικότητα στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού, το οποίο αποτέλεσε και το τελικό παραδοτέο του CITYMOBILNET. Στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εσωτερική οργάνωση του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού και σε βραχυπρόθεσμα μέτρα χαμηλού κόστους–υψηλής απόδοσης. Επιπλέον, το Σχέδιο Δράσης διαπνέεται από τις αρχές, τόσο της ενιαίας προσέγγισης και στρατηγικής αντί μεμονωμένων μέτρων όσο και της αξιοποίησης των δυνατών σημείων της πόλης, καθώς επίσης και της έμφασης σε μέτρα με μεγάλες πιθανότητες χρηματοδότησης.

Το όραμα του Σχεδίου Δράσης είναι να αναβαθμιστεί ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού από Αρχάρια Πόλη (Starting City) σε Ανερχόμενη Πόλη (Advancing City) έως το 2021.

Για τις Αρχάριες και Ανερχόμενες Πόλεις, πατήστε εδώ (σελ. 6).

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.