Νέα Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαβούλευσης Δήμου Αγ. Δημητρίου

0

Με τη συζήτηση για το σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος 2019, ο Δήμος Αγ. Δημητρίου εγκαινιάζει ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο, που τίθεται στη διάθεση των πολιτών για να υποβάλλουν προτάσεις, απόψεις και παρατηρήσεις για διάφορα μεγάλα θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, αλλά και να ενημερώνονται άμεσα για τις απόψεις των πολιτών και της Δημοτικής Αρχής για τα θέματα αυτά.
Η νέα «Πλατφόρμα Διαβούλευσης», τίθεται σε λειτουργία πιλοτικά, προκειμένου να εντοπισθούν και να αντιμετωπισθούν δυσλειτουργίες και ατέλειες, ώστε στην τελική της μορφή να αποτελεί έναν εύχρηστο δίαυλο επικοινωνίας και ένα χρηστικό εργαλείο συμμετοχής όλων στη τελική διαμόρφωση σημαντικών αποφάσεων που αφορούν στο μέλλον της πόλης του Αγίου Δημητρίου.
Η πρώτη διαβούλευση, στην οποία καλείστε να λάβετε μέρος, αφορά στη διαμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος 2019.
Κατά τα προηγούμενα χρόνια, το τελικό σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος, που υποβαλλόταν στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση, προέκυπτε από μια εξαντλητική διαδικασία συζητήσεων στα διάφορα όργανα του Δήμου (Επιτροπή Τεχνικού Προγράμματος, Οικονομική Επιτροπή, Εκτελεστική Επιτροπή, Επιτροπή Διαβούλευσης), αλλά και από συζήτηση με τους πολίτες που γινόταν στις γειτονιές της πόλης.
Φέτος, στις διαδικασίες αυτές προστίθεται και η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαβούλευσης.
Θα ακολουθήσουν και άλλα θέματα για δημόσια διαβούλευση, που θα τεθούν από την πλευρά του Δήμου, αλλά και από πολίτες, αφού η Πλατφόρμα Διαβούλευσης παρέχει αυτή τη δυνατότητα.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.