Ελάτε στην παρέα μας

Αγίας Βαρβάρας

Τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών της ΠΕΔΑ 2024 – Δείτε τα ονόματα των εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ

Δημοσιεύθηκε

στις

Την  12η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 στο ΣΕΡΑΦΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ του Δήμου Αθηναίων, μετά την 31626/06-02-2024 πρόσκληση του Δημάρχου Αθηναίων κ. Χρυσοστόμου Δούκα, συνήλθαν τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 3 του Π.Δ. 75/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει :

 1. Διαπίστωση απαρτίας
 2. Εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής και των αναπληρωματικών τους
 3. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ.Α, καθώς και εκπροσώπων της Π.Ε.Δ.Α. στην Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε.
 4. Εκλογή Εποπτικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ.Α.

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως (διαπίστωση απαρτίας)

(άρθρο 10, παρ. 3, περ. α΄ Π.Δ. 75/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Διαπιστώθηκε απαρτία, αφού επί διακοσίων ενενήντα εννέα (299) μελών παρευρέθηκαν εκατό πενήντα ένα (151), σύμφωνα με τις καταστάσεις παρουσίας (παρουσιολόγιο) υπογεγραμμένες από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην Γενική Συνέλευση συμμετείχαν ex officio 17 ακόμη μέλη.

Επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διατάξεως

(εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής & αναπληρωματικών τους)

(άρθρο 10, παρ. 3, περ. β΄ Π.Δ. 75/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Εκλέγονται ομόφωνα δια ανατάσεως της χειρός ως μέλη της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής οι κ.κ. :

 1. Κωνσταντέλλος Γρηγόριος, ως τακτικό μέλος.
 2. Αποστολόπουλος Ηλίας, ως αναπληρωματικό μέλος.
 3. Αγγελοπούλου Παναγιώτα, ως τακτικό μέλος.
 4. Δράκος Κωνσταντίνος, ως αναπληρωματικό μέλος.
 5. Σεϊτανίδης Θεόδωρος, ως τακτικό μέλος.

Η τριμελής επιτροπή όρισε ως πρόεδρο αυτής τον Κωνσταντέλλο Γρηγόριο και ως ψηφοσυλλέκτες τις υπαλλήλους της Π.Ε.Δ.Α.: Μακρυνόρη Ελένη – Ευαγγελία,  Αναγνωστοπούλου Καλλιόπη και Κοντογιάννη Ελένη.

Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως

(εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ.Α.  και εκπροσώπων της Π.Ε.Δ.Α.  στην Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε.)

(άρθρο 10, παρ. 3, περ. γ΄ Π.Δ. 75/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ανακοίνωσε προς τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, ότι στη ψηφοφορία συμμετείχαν οι παρακάτω συνδυασμοί:

ΕΝΩΜΕΝΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                        

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ                                                                  

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΊΡΩΣΗ

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ                                                                                      

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ: ΣΑΚΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                                           

ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ανακοίνωσε προς τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης την έναρξη της ψηφοφορίας και λήξη αυτής την 19:00η  βραδινή.

Περατωθείσης της δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας και μετά από έλεγχο της Κατάστασης Ψηφισάντων, η οποία υπεγράφη από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης,  έγινε καταμέτρηση αυτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 75/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και συγκεκριμένα: άρθρο 10, παρ. 9 για την εκλογή Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α., άρθρο 25 για την εκλογή εκπροσώπων της Π.Ε.Δ.Α. στην Γ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. και άρθρο 11 για την εκλογή Εποπτικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ.Α., με τα εξής αποτελέσματα:

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: τριακόσιοι δεκαέξι (316)

ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ:   τριακόσιοι εννέα (309)

ΕΓΚΥΡΑ: τριακόσια εννέα (309)

ΛΕΥΚΑ: –

ΑΚΥΡΑ: –

ΕΛΑΒΑΝ:

ΕΝΩΜΕΝΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ – 176

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ – 77

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΊΡΩΣΗ – 21

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ – 29

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ: ΣΑΚΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 5                                        

ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  – 1

Γενομένης καταμέτρησης των σταυρών προτιμήσεως, τα αποτελέσματα είναι τα παρακάτω:

ΕΝΩΜΕΝΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Α.  (ΔΗΜΑΡΧΟΙ)

Έλαβαν:

1 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 159
2 ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 117
3 ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 115
4 ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 111
5 ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 110
6 ΜΑΔΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 108
7 ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 103
8 ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 98
9 ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 89
10 ΣΑΡΑΟΥΔΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 87
11 ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 85
12 ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 74
13 ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 38

Εκλέγονται οι έντεκα  (11)  πρώτοι του παραπάνω πίνακα, ως τακτικά μέλη για το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α. Όλοι οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί, σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Α.  (ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) 

Έλαβαν:

1 ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 139
2 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 113
3 ΤΣΙΩΤΑ ΜΑΡΚΟΥ – ΚΑΤΣΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 101
4 ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 94
5 ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 81
6 ΤΖΙΤΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 35
7 ΛΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21

Εκλέγονται οι  πέντε (5)  πρώτοι του παραπάνω πίνακα, ως τακτικά μέλη για το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α. Όλοι οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί, σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους.

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε.

Έλαβαν:

1 ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 128
2 ΜΠΑΝΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 125
3 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 121
4 ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 118
5 ΚΑΥΚΑ ΑΝΝΑ 116
6 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 116
7 ΒΙΤΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 113
8 ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 111
9 ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΧΡΥΣΑ (ΚΡΙΣΤΗ) 109
10 ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 106
11 ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 105
12 ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 101
13 ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 100
14 ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 99
15 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 97
16 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 92
17 ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 92
18 ΔΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 89
19 ΒΟΪΔΟΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 87
20 ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 87
21 ΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ 87
22 ΒΕΝΤΟΥΖΑ- ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 85
23 ΜΠΑΡΔΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 85
24 ΓΚΑΓΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 83
25 ΚΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 82
26 ΚΑΣΝΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 82
27 ΤΣΙΩΤΑ ΜΑΡΚΟΥ – ΚΑΤΣΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 82
28 ΓΚΟΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 80
29 ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) 80
30 ΜΟΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 80
31 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 79
32 ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 77
33 ΔΕΡΕΔΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 77
34 ΡΑΣΣΙΑΣ (ΡΩΜΑΣ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 76
35 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 76
36 ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 75
37 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 74
38 ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 73
39 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 73
40 ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 73
41 ΓΚΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 72
42 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΟΘΩΝΑΣ 72
43 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 72
44 ΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 72
45 ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 72
46 ΚΟΥΤΣΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 71
47 ΤΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 69
48 ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 68
49 ΛΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 64
50 ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 61
51 ΠΑΠΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 61
52 ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 61
53 ΑΥΛΗΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 58
54 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 55
55 ΙΑΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 51
56 ΖΟΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 47
57 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 46
58 ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 45
59 ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43
60 ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 42
61 ΛΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40
62 ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 39
63 ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 38
64 ΡΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 36
65 ΠΡΕΚΕΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 32
66 ΚΑΡΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ 30
67 ΝΤΑΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30
68 ΤΖΙΤΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 30
69 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27
70 ΦΛΙΝΤΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 25
71 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 13

Εκλέγονται ως τακτικοί εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε.  οι  τριάντα επτά  (37)  πρώτοι του παραπάνω πίνακα. Όλοι οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί, σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους.

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Α.  (ΔΗΜΑΡΧΟΙ)

Έλαβαν:

1 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 67
2 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 59

Εκλέγονται και οι δύο (2).

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Α.  (ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ)

Έλαβαν: 

1 ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 65
2 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 51
3 ΜΠΕΗ – ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ ΡΩΞΑΝΗ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 48
4 ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 31
5 ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31
6 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25
7 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24
8 ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23

Εκλέγονται οι τρεις (3)  πρώτοι του παραπάνω πίνακα, ως τακτικά μέλη για το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α.

Όλοι οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί, σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε.

Έλαβαν:

1 ΜΠΕΗ – ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ ΡΩΞΑΝΗ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 49
2 ΕΜΙΡΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 47
3 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 45
4 ΣΜΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 45
5 ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΑΡΗΣ 45
6 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 45
7 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 44
8 ΝΤΕΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 42
9 ΣΑΜΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 41
10 ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 39
11 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 38
12 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 37
13 ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 37
14 ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 36
15 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 35
16 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 34
17 ΖΩΝΤΗΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 33
18 ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 33
19 ΣΤΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31
20 ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25
21 ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24
22 ΚΡΙΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23
23 ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19
24 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13
25 ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11

Εκλέγονται ως τακτικοί εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε.  οι  δεκαέξι (16) πρώτοι του παραπάνω πίνακα.

Όλοι οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί, σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους.

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Α.  (ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ)

 

1 ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
2 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (AΚΗΣ) 15
3 ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 14
4 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) 9
5 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΟΝΟΡΑ (ΝΟΡΑ) 8
6 ΑΛΕΒΥΖΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 7
7 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7
8 ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 7
9 ΚΟΥΒΕΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 6
10 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) 5
11 ΝΕΝΕΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) 5

Εκλέγεται ο πρώτος (1) του παραπάνω πίνακα, ως τακτικό μέλος για το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α. Όλοι οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί, σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε.

Έλαβαν:

1 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) 14
2 ΓΚΕΡΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13
3 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13
4 ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 11
5 ΝΕΝΕΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) 9
6 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8
7 ΚΟΥΒΕΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 7
8 ΑΛΕΒΥΖΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 6
9 ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 6
10 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΟΝΟΡΑ (ΝΟΡΑ) 5

Εκλέγονται ως τακτικοί εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε.  οι  πέντε (5) πρώτοι του παραπάνω πίνακα.

Όλοι οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί, σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους.

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Α.  (ΔΗΜΑΡΧΟΙ)

Έλαβαν:

1 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 28
2 ΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 26
3 ΣΕΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 24

Εκλέγονται οι δύο (2)  πρώτοι του παραπάνω πίνακα, ως τακτικά μέλη για το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α.

Όλοι οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί, σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Α.  (ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ)

Έλαβαν:

1 ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 28
2 ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 24
3 ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 21
4 ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 20
5 ΚΟΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 17
6 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 16
7 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 14
8 ΓΚΙΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9
9 ΚΑΤΗΦΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9
10 ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 9
11 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9
12 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 9
13 ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 8

Εκλέγεται ο πρώτος (1) του παραπάνω πίνακα, ως τακτικό μέλος για το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α. Όλοι οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί, σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε.

Έλαβαν:

1 ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27
2 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ 25
3 ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22
4 ΚΑΤΗΦΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 21
5 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 19
6 ΓΚΙΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 16
7 ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 14
8 ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 11
9 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 10
10 ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10
11 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 10
12 ΚΟΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 9
13 ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8
14 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 8
15 ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 7
16 ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7
17 ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 7
18 ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ 7
19 ΣΕΡΙΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 7
20 ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7
21 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7
22 ΤΣΙΑΚΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7
23 ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 6

Εκλέγονται ως τακτικοί εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε.  οι  έξι (6) πρώτοι του παραπάνω πίνακα. Όλοι οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί, σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους.

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΜΕΜΩΝΟΜΕΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ: ΣΑΚΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Α.  (ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ)

1 ΣΑΚΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5

Δεν εκλέγεται.

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε.

1 ΣΑΚΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5

Εκλέγεται ως τακτικός εκπρόσωπος στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. 

 

ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε.

1 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1

Δεν εκλέγεται.

Επί του τετάρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως

(Εκλογή Εποπτικού Συμβουλίου)

(άρθρο 10, παρ. 3, περ. δ΄ Π.Δ. 75/2011)

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: τριακόσιοι δεκαέξι (316)

ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ:   τριακόσιοι εννέα (309)

ΛΕΥΚΑ: τριάντα έξι  (36)

ΑΚΥΡΑ: είκοσι  (20)

ΕΓΚΥΡΑ: διακόσια πενήντα τρία (253)

Γενομένης καταμέτρησης των σταυρών προτίμησης  των υποψηφίων, έλαβαν:

1 ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΧΡΥΣΑ (ΚΡΙΣΤΗ) 91
2 ΔΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 80
3 ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 79
4 ΚΡΙΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 67
5 ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 63
6 ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 58
7 ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40
8 ΑΥΛΗΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 39
9 ΓΚΕΡΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 39
10 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16

 

Εκλέγονται οι πέντε (5) πρώτοι του πίνακα ως τακτικά μέλη για το Εποπτικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ.Α. Όλοι οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί, σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους.

Συνημμένα στο παρόν πρακτικό:

 1. Η από 31626/06-02-2024 πρόσκληση του Δημάρχου Αθηναίων κ. Χάρη Δούκα.
 2. Κατάσταση Παρουσίας των μελών της Γενικής Συνέλευσης της Π.Ε.Δ.Α.
 3. Κατάσταση Ψηφισάντων.
 4. Πίνακας ψηφοδελτίων των παρατάξεων και των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ.Α. και των Εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε.
 5. Πίνακας ψηφοδελτίων των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων στο Εποπτικό Συμβούλιο.
 6. Τα καταμετρηθέντα ψηφοδέλτια.
 7. Πρακτικό αποπεράτωσης της ψηφοφορίας για την εκλογή 25μελούς Δ.Σ. για την Π.Ε.Δ. Αττικής και Εκπροσώπων στην Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. (αρθρ. 10,25 Π.Δ. 75/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).
 8. Πρακτικό αποπεράτωσης της ψηφοφορίας για την εκλογή 5μελούς Εποπτικού Συμβουλίου για την  Π.Ε.Δ. Αττικής (αρθρ..11, Π.Δ. 75/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).
 9. Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή 25μελούς Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Αττικής
 10. Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή εκπροσώπων στη Γ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε.
 11. Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή 5μελούς Εποπτικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Αττικής.

Αφού αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως έπεται:

Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής

 1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
 2. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
 3. ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 4. ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ