Ελάτε στην παρέα μας

Ανακοινώσεις

Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ Κηφισιάς

Δημοσιεύθηκε

στις

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς πραγματοποιεί την 9η τακτική συνεδρίασή  τους στις 24-04-2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, η οποία θα γίνει μεικτή (δια ζώσης στο Δημαρχείο – αίθουσα δημοτικών παρατάξεων «Στ. Βόλκος» Δήμου Κηφισιάς και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη).

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για: α) Έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για τη σύσταση Μονομετοχικού Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Δήμου Κηφισιάς, β) Σύσταση Μονομετοχικού Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κατ’ άρθρο 2 Ν.4674/2020, όπως ισχύει, γ) Έγκριση σχεδίου Καταστατικού του Μονομετοχικού Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δήμου Κηφισιάς, δ) Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Μονομετοχικού Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμου Κηφισιάς, ε) Παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες για τη σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δήμου Κηφισιάς, ζ) Έγκριση παραχώρησης χώρου για την έδρα του Μονομετοχικού Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμου Κηφισιάς.

2. Ορισμός δικαιούχων, προσδιορισμός & καταβολή αποζημίωσης των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, βάσει του άρθρου 11 του Ν.5056/2023.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βάρσου – Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ