Ελάτε στην παρέα μας

Ανακοινώσεις

Συνεδριάζει και το Δ.Σ. Κηφισιάς – Ποια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Δημοσιεύθηκε

στις

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς θα πραγματοποιήσει τη  18η τακτική συνεδρίασή του την 10-07-2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, η οποία θα γίνει δια ζώσης στο Δημαρχείο – αίθουσα  «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2024.

 1. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Κηφισιάς 2024.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Χρονοπούλου

 1. Συγκρότηση και ορισμός μελών «Δημοτικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» για την εύρυθμη άσκηση των αρμοδιοτήτων του καταργούμενου νομικού προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 του ν. 5056/2023.(άρθρο 28, παρ. 1 & 2 του ν. 5056/2023).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Παντελεάκης – Μιχαηλίδης

 1. Συγκρότηση και ορισμός μελών «Δημοτικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» για την εύρυθμη άσκηση των αρμοδιοτήτων του καταργούμενου νομικού προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 του ν. 5056/2023(άρθρο 28, παρ. 1 & 2 του ν. 5056/2023).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Παντελεάκης – Μιχαηλίδης

 1. Λήψη απόφασης για την αύξηση ωρών εργασίας 2 υπαλλήλων προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. μειωμένου ωραρίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Καλός.

 1. Επί απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής, περί κατάργησης ή μη κενωθείσας θέσης περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Θεσσαλονίκης (έμπροσθεν ΗΣΑΠ ΚΑΤ- ρεύμα προς Κηφισιά), στη Δ.Ε. Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Διονυσιώτης

 1. Επί απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής, περί κατάργησης ή μη κενωθείσας θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αχαρνών & 1η Μάη, στη Δ.Ε. Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Διονυσιώτης

 1. Επί της υπ’αρ. 538/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για την εγκατάσταση φωτεινού σηματοδότη στη διασταύρωση των οδών Μ. Μπότσαρη & Φραγκοπούλου στην Κηφισιά.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Διονυσιώτης – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 1. Επί της υπ΄αρ. 561/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής, περί αποδοχής χορηγιών για τις εκδηλώσεις «Αθλητούπολη 2024» και «Βράβευση Επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς – Τμήμα Αθλητισμού & Νέας Γενιάς του Δήμου Κηφισιάς.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Δραγώνα

 1. Επί απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής, περί αποδοχής χορηγιών της «70ης Ανθοκομικής Έκθεσης Δήμου Κηφισιάς».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Χρονοπούλου

 1. Λήψη απόφασης για δημοσίευση σε ΦΕΚ της περίληψης της υπ’αρ. 241/2020 απόφασης Δ.Σ. που αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (Ρ-2) STOP, επί της οδού Ευρώτα στην συμβολή της με την οδό Αηδόνος στην Κηφισιά, μετά την έκδοση της υπ’αρ. πρωτ. 15629/13-4-2023 (31565/12-4-2023) Διαπιστωτικής Πράξης τεκμαιρόμενης έγκρισης από τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Διονυσιώτης

 1. Λήψη απόφασης για δημοσίευση σε ΦΕΚ της περίληψης της υπ’αρ. 265/2020 απόφασης Δ.Σ. που αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για την κατασκευή διαβάσεων πεζών στην συμβολή των οδών Στροφυλίου και Γρηγορίου Έ Νέα Ερυθραία μετά την έκδοση της υπ’αρ. πρωτ. 15626/13-4-2023 (31568/12-4-2023) Διαπιστωτικής Πράξης τεκμαιρόμενης έγκρισης από τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Διονυσιώτης

 1. Λήψη απόφασης για δημοσίευση σε ΦΕΚ της περίληψης της υπ’αρ. 276/2020 απόφασης Δ.Σ. που αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για την κατασκευή διαβάσεων πεζών στην οδό Ελπίδος, Κηφισιά, μετά την έκδοση της υπ’αρ. πρωτ. 15628/13-4-2023 (31566/12-4-2023) Διαπιστωτικής Πράξης τεκμαιρόμενης έγκρισης από τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Διονυσιώτης

 1. Λήψη απόφασης για δημοσίευση σε ΦΕΚ της περίληψης της υπ’αρ. 32/2021 απόφασης Δ.Σ. που αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για τη μονοδρόμηση τμήματος της οδού Ρωμυλίας στη Ν. Ερυθραία, μετά την έκδοση της υπ’αρ. πρωτ. 15627/13-4-2023 (31569/12-4-2023) Διαπιστωτικής Πράξης τεκμαιρόμενης έγκρισης από τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Διονυσιώτης

 1. Λήψη απόφασης για δημοσίευση σε ΦΕΚ της περίληψης της υπ’αρ. 112/2021 απόφασης Δ.Σ. που αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για διαμόρφωση των διαβάσεων των πεζών και κατασκευή δενδροδόχων και ρείθρου επί της οδού Λεβίδου στη συμβολή της με τις οδούς Αργυροπούλου και Παπαδιαμάντη, μεταξύ τω Ο.Τ. 72 & 77 και των Ο.Τ. 73 & 80 στην Κηφισιά, μετά την έκδοση της υπ’αρ. πρωτ. 15262/11-4-2023 (30846/10-4-2023) Διαπιστωτικής Πράξης τεκμαιρόμενης έγκρισης από τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Διονυσιώτης

 1. Ανάκληση της υπ’ αρ. 156/2015 απόφασης Δ.Σ η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, επί της οδού Σμύρνης αρ.7, Νέα Ερυθραία, λόγω θανάτου του δικαιούχου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Διονυσιώτης

 1. Επί της υπ΄αρ. πρωτ. 27364/21-06-2024 εισήγησης του Τμ. Φόρων, Τελών, Δικαιωμάτων, Προστίμων και Παραβόλων – Γραφείο Κοιμητηρίου Κηφισίας που αφορά έγκριση για μετατροπή χώρου τριετούς ταφής σε τάφο «τιμής ένεκεν».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Τσιλιγκίρης

 1. Επί της υπ΄αρ. πρωτ. 29750/04-07-2024 εισήγησης του Τμ. Φόρων, Τελών, Δικαιωμάτων, Προστίμων και Παραβόλων – Γραφείο Κοιμητηρίου Κηφισίας που αφορά έγκριση για παραχώρηση μαρμάρινης οστεοθήκης στο Κοιμητήριο Κηφισιάς.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Τσιλιγκίρης

 1. Γνωμοδότηση περί όχλησης ή μη, αιτούμενης πολεοδομικής χρήσης <εμπορικό κατάστημα> σε ακίνητο επί της οδού Αθανασίου Διάκου αρ. 41, Ο.Τ. 159 της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Βάρσου – Δ/νση Πολεοδομίας

 1. Γνωμοδότηση περί όχλησης ή μη, αιτούμενης δραστηριότητας Ιδιωτικό Ιατρείο – Ετερόρρυθμη Εταιρεία, σε ακίνητο επί των οδών Δροσίνη αρ. 16 και Μιλτιάδου, Ο.Τ. 39 της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Βάρσου – Δ/νση Πολεοδομίας

 1. Γνωμοδότηση περί όχλησης ή μη, αιτούμενης πολεοδομικής χρήσης <Εμπορικό κατάστημα, κατάστημα παροχής προσωπικών υπηρεσιών> Κομμωτήριο, σε ακίνητο επί της οδού Κασσαβέτη αρ. 4, Ο.Τ. 40 της Ζώνης ΙΙ του Παραδοσιακού Τµήµατος Πόλης του ∆ήµου Κηφισιάς

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Βάρσου – Δ/νση Πολεοδομίας

 1. Γνωμοδότηση περί όχλησης ή μη, αιτούμενης πολεοδομικής χρήσης <Εμπορικό κατάστημα, κατάστημα παροχής προσωπικών υπηρεσιών > Υπηρεσίες Μακιγιέρ, σε ακίνητο επί της οδού Όθωνος αρ. 59, Ο.Τ. 135 της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Βάρσου – Δ/νση Πολεοδομίας

 1. Έγκριση για την καταστροφή άχρηστων υλικών.

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ