Ελάτε στην παρέα μας

Αγίων Αναργύρων - Καματερού

Νέες προσλήψεις προσωπικού σε μεγάλο Δήμο της Αττικής

Δημοσιεύθηκε

στις

Ο Δήμος Αναργύρων – Καματερού ανακοίνωσε νέες προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη επτά ατόμων. Οι θέσεις αφορούν απόφοιτους φυσικής αγωγής.

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά 7 ατόμων για την κάλυψη αναγκών έναντι αντιτίμου στο Δήμο Αγίων Αναργύρων- Καματερού, που εδρεύει στον Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών Άθλησης», συνολικής διάρκειας έως 12 μήνες.

Οι θέσεις εργασίας στον Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού

  1. ΠΕ Φυσικής Αγωγής (Κολύμβηση) – 1 θέση
  2. ΠΕ Φυσικής Αγωγής (Αεροβική Γυμναστική) – 5 θέσεις
  3. ΠΕ Φυσικής Αγωγής (Ρυθμική Γυμναστική) – 1 θέση

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, «Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΜΕ 1 ΠΕ/ΤΕ» και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

  • Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Λ. Δημοκρατίας 61, ΤΚ 13561 Άγιοι Ανάργυροι απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραφείο Μητρώου και Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κας Σοφίας Μαυρίδη 

*Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ