Ελάτε στην παρέα μας

Ανακοινώσεις

Θέσεις εργασίας και εκπαίδευσης σε ΑΕΙ – Ερευνητικά κέντρα

Δημοσιεύθηκε

στις

Οι θέσεις εργασίας και εκπαίδευσης σε ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα, με προθεσμία αιτήσεων έως αρχές Μαΐου, είναι οι εξής:

 

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
* 1 θέση Ερευνητή/τριας Γ΄ βαθμίδας με τριετή θητεία και γνωστικό αντικείμενο: «Ανάπτυξη αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης για την επεξεργασία δεδομένων σήματος από επίγειους και δορυφορικούς δέκτες»
Αιτήσεις μέχρι 9.5.2024.

Η αίτηση

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Βιολογία ή Χημεία
Αιτήσεις μέχρι 26.4.2024.

Η αίτηση

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)
* 1 Βιολόγος ή Χημικός υποψήψιος Διδάκτορας
Αιτήσεις μέχρι 26.4.2024.

Η αίτηση

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)
* 1 θέση ΕΛΕ Α’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ιστομηχανική, Cryobanking, Αναγεννητική Ιατρική», για τις ανάγκες της Ελληνικής Τράπεζας Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος του ΙΙΒΕΑΑ
Αιτήσεις μέχρι 30.4.2024.

Η αίτηση

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)
* 1 θέση ΕΛΕ Α’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ιστική αναδόμηση και φλεγμονή – Μοριακή Καρδιολογία», για τις ανάγκες του Κέντρου Βασικής Έρευνας του ΙΙΒΕΑΑ
Αιτήσεις μέχρι 30.4.2024
Η αίτηση

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)
* 1 θέση ΕΛΕ Α’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βιοπληροφορική», για τις ανάγκες του Κέντρου Βιολογίας Συστημάτων του ΙΙΒΕΑΑ
Αιτήσεις μέχρι 30.4.2024.

Η αίτηση

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)
* 1 θέση ΕΛΕ Α’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή διαγνωστική και γονιδιωματική μελέτη αιματολογικών κακοηθειών», για τις ανάγκες του Κέντρου Κλινικής, Πειραματικής Χειρουργικής και Μεταφραστικής Έρευνας του ΙΙΒΕΑΑ
Αιτήσεις μέχρι 30.4.2024.

Η αίτηση

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)
* 1 θέση Ερευνητή/τριας Β’ βαθμίδος (Κύριος Ερευνητής) με γνωστικό αντικείμενο «Βασική και μεταφραστική έρευνα στις νευροεκφυλιστικές νόσους», για τις ανάγκες του Κέντρου Βασικής Έρευνας του ΙΙΒΕΑΑ
Αιτήσεις μέχρι 30.4.2024.

Η αίτηση

Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Κηφισιά)
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακού Τμήματος Βιολογίας και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε τομέα σχετικό με βιοτεχνολογία νανοϋλικών και νέες εφαρμογές
Αιτήσεις μέχρι 2.5.2024

Η αίτηση

Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Κηφισιά)
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακού Τμήματος και Διδακτορικό Δίπλωμα ή/και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης σε θέματα που άπτονται της οικοτοξικολογίας ή/και τοξικολογίας και ειδικότερα όσον αφορά σε ζωικούς οργανισμούς
Αιτήσεις μέχρι 2.5.2024.

Η αίτηση

Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Κηφισιά)
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακού Τμήματος και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή/και Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών, σε τομέα σχετικό με τη μελέτη επιπέδων οργανικών ή/και ανόργανων ρύπων ή/και μικροοργανισμών στο περιβάλλον (π.χ. έδαφος, ύδωρ, ατμόσφαιρα, ζωντανοί οργανισμοί)
Αιτήσεις μέχρι 2.5.2024

Η αίτηση

Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Κηφισιά)
* 1 με Πτυχίο ΠΕ Υγιεινολόγου
Αιτήσεις μέχρι 2.5.2024.

Η αίτηση

Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Κηφισιά)
* 1 με Πτυχίο Διοικητικών Σπουδών, Πανεπιστημιακού Ιδρύματος
Αιτήσεις μέχρι 2.5.2024.

Η αίτηση

Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Κηφισιά)
* Μέλη της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας
Αιτήσεις μέχρι 26.4.2024.

Η αίτηση

 

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ