Ελάτε στην παρέα μας

Ανακοινώσεις

“Γάτες ζητούν Σχεδιαστές”: Ο πρωτότυπος σχεδιαστικός διαγωνισμός ξεκινά στον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού

Δημοσιεύθηκε

στις

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού με μεγάλη χαρά  ανακοινώνει την έναρξη του σχεδιαστικού διαγωνισμού για την κατασκευή χώρου σίτισης, δροσισμού και φιλοξενίας για τους μικρούς τετράποδους φίλους μας

“Βάλτε φαντασία και στείλτε τις προτάσεις σας από 26 Μαρτίου 2024 έως και 7 Απριλίου 2024 για να κάνουμε ευτυχισμένες τις γατούλες της πόλης μας”, αναφέρει ο Δήμος.

1. Προδιαγραφές σχεδίου για φιλοξενία-σίτιση και δροσισμό (Ενιαία κατασκευή)

α) Διαστάσεις : Μήκος: έως 80 cm, Ύψος: έως 60 cm, Βάθος: έως 60cm

β) Προστασία τροφής, χώρου διαμονής από καιρικές συνθήκες

γ) Ευκολία γεμίσματος και καθαρισμού

δ) Πρόβλεψη εναλλακτικής εξόδου διαφυγής σε περίπτωση κινδύνου (παρουσία επιθετικού γάτου, σκύλου, κ.ά.

ε) Αποτροπή κατανάλωσης της τροφής από σκύλους ή περιστέρια

στ) Ανθεκτικότητα κατασκευής στις καιρικές συνθήκες, ευκολία συντήρησης

2. Προδιαγραφές σχεδίου για σίτιση και δροσισμό

α) Διαστάσεις : Μήκος έως 60 cm, Ύψος έως: 60cm , Βάθος: έως 60cm

β) Προστασία τροφής από καιρικές συνθήκες

γ) Ευκολία γεμίσματος και καθαρισμού

δ) Πρόβλεψη εναλλακτικής εξόδου διαφυγής σε περίπτωση κινδύνου (παρουσία επιθετικού γάτου, σκύλου, κ.ά.

ε) Αποτροπή κατανάλωσης της τροφής από σκύλους ή περιστέρια

στ) Ανθεκτικότητα κατασκευής στις καιρικές συνθήκες, ευκολία συντήρησης

Η επιλογή του σχεδίου θα γίνει από επιτροπή που θα οριστεί από τον Δήμαρχο. Το σχέδιο που θα επιλεγεί θα βραβευτεί με δωροεπιταγή αξίας 200 ευρώ από το κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών ή αντικείμενο ίδιας αξίας. Σε περίπτωση επιλογής 2 σχεδίων διαφορετικής κατηγορίας το δώρο θα μοιραστεί στους νικητές.

Όροι και προϋποθέσεις:

Συμμετέχοντας στον Διαγωνισμό, ο κάθε Συμμετέχων (όπως ορίζεται παρακάτω) συμφωνεί και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι συμμορφώνεται με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις (οι «Κανόνες»). Οι Συμμετέχοντες που δεν συμμορφώνονται με αυτούς τους Κανόνες δεν θα πληρούν τις προϋποθέσεις για να κερδίσουν το Δώρο (όπως ορίζεται παρακάτω).

Διοργανωτής

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από τον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού.

Δικαίωμα Συμμετοχής

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που δεν υφίστανται οποιαδήποτε επαγγελματική, νομική ή άλλη δέσμευση, η οποία δύναται να συγκρουστεί ή να τους εμποδίσει από το να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό (ο «Συμμετέχων» ή οι «Συμμετέχοντες»).

2.2 Ο Διαγωνισμός αρχίζει την 26/03/2024 και λήγει την 07/04/2024 («Διάρκεια του Διαγωνισμού»). Όλες οι Συμμετοχές (όπως ορίζεται παρακάτω) που θα λαμβάνονται μετά το πέρας της Διάρκειας του Διαγωνισμού θα ακυρώνονται αυτομάτως.

2.3 Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα μίας (1) μόνο Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Τρόπος Συμμετοχής

3.1 Οι Συμμετέχοντες μπορούν να στείλουν σε αρχείο μορφής PDF το σχέδιο τους στο οποίο θα διακρίνονται οι διαστάσεις άλλως θα είναι αιτία αποκλεισμού καθώς και αντίγραφο ταυτότητας και μια υπεύθυνη δήλωση η οποία θα αναγράφει το email τους και την ταυτότητα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή με απλό ταχυδρομείο στη διεύθυνση Μαραθωνοδρόμου 95 Ψυχικό Τ.Κ. 15452

3.2 Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος συμμετοχής δεν είναι αποδεκτός.

3.4 Μετά την παρέλευση της Διάρκειας του Διαγωνισμού, ο νικητής του Διαγωνισμού (ο «Νικητής») θα επιλεχθεί από επιτροπή που θα οριστεί από τον Δήμαρχο

3.4 Ο Διοργανωτής θα επικοινωνήσει με τον εκάστοτε Νικητή το συντομότερο δυνατό μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και θα τον ενημερώσει για τον τρόπο εξαργύρωσης του Δώρου.

Δώρα

4.1 Ο Νικητής θα κερδίσει δωροεπιταγή αξίας 200 ευρώ κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών ή αντικείμενο ίδιας αξίας.

4.2 Ο Νικητής δεν έχει την δυνατότητα να επιλέξει τo Δώρο που θα του δοθεί.

4.3 Το Δώρο δεν συνδυάζεται με άλλη προσφορά ή εκπτωτικό σχέδιο και δεν ανταλλάσσεται με μετρητά.

4.4 Για την παραλαβή του Δώρου, ο Νικητής θα πρέπει να έρθει στα γραφεία του Διοργανωτή.

4.5 Το Δώρο δε συμπεριλαμβάνει οτιδήποτε δεν αναφέρεται άνωθεν (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιωνδήποτε άλλων εξόδων που είναι παρεμφερή στο Διαγωνισμό).

Όροι Δώρων

5.1 Το Δώρο υπόκειται σε περιορισμό ανάλογα με τη διαθεσιμότητά του.

5.2 Ο Διοργανωτής επιδεικνύει εύλογη επιμέλεια για να διασφαλίσει ότι το Δώρο είναι όπως περιγράφεται στους Κανόνες. Παρ’ όλα αυτά, μπορούν να λάβουν χώρα γεγονότα τα οποία καταστούν την απονομή του Δώρου μη πρακτική ή ακατάλληλη για λόγους που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή για λόγους εκτός του ελέγχου του Διοργανωτή. Σε αυτή την περίπτωση, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αλλάξει το Δώρο και να προσφέρει μια εύλογη εναλλακτική επιλογή. Ο Διοργανωτής και τα μέρη που συνδέονται με το Διοργανωτή δε φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση ή αλλαγή στο Δώρο.

5.3 Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε αντικαθίσταται ή εξαργυρώνεται.

5.4 Για την κατακύρωση του Δώρου ο Νικητής πρέπει να επιδείξει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο στο Διοργανωτή.

5.5 Η εξαργύρωση του Δώρου θα πρέπει να γίνεται κατά τη χρονική περίοδο που ορίζει ο Διοργανωτής, ως αυτή θα κοινοποιηθεί στο Νικητή από το Διοργανωτή.

Εγκυρότητα των Συμμετοχών

Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής υποβολή των στοιχείων των Συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στον Διοργανωτή να ακυρώσει τη Συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. Συμμετοχές που χρησιμοποιούν προσβλητικό ή ακατάλληλο λεκτικό θα ακυρώνονται αυτομάτως.

Προβολή μετά τον Διαγωνισμό

7.1 Με την αποδοχή του Δώρου, ο εκάστοτε Νικητής συγκατατίθεται να λάβει μέρος σε φωτογράφιση για σκοπούς προβολής του Διαγωνισμού.

7.2 Οι Συμμετέχοντες, με την αποδοχή του Δώρου, και στο μέγιστο όριο που επιτρέπεται από το νόμο, παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στο Διοργανωτή να δημοσιοποιήσει τα ονόματά τους, τις φωτογραφίες τους, τα βιογραφικά τους στοιχεία και τις δηλώσεις τους σχετικά με το Διαγωνισμό ή το Διοργανωτή ή/και των προϊόντων του, χωρίς περαιτέρω αμοιβή καιο Νικητής παραχωρεί όλα τα δικαιώματά του στο Διοργανωτή σχετικά με την επεξεργασία, την τροποποίηση, τη δημοσιοποίηση και την κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων των παραπάνω στοιχείων.

Περιορισμός Ευθύνης

8.1 Στο όριο που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο Διοργανωτής δε φέρει ουδεμία ευθύνη για αποζημίωση του Νικητή ή για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή σωματική ή άλλη βλάβη προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης του Δώρου.

8.2 Κατά την αξιοποίηση του Δώρου, ο Διοργανωτής ενδέχεται να κάνει χρήση υπηρεσιών τρίτων. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε κάνει χρήση του Δώρου ή κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεόμενων οπωσδήποτε με το Δώρο. Ο Διοργανωτής ούτε υπόσχεται ούτε εγγυάται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με το εν λόγω Δώρο.

Πνευματικά Δικαιώματα

9.1 Στο μέγιστο όριο που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο κάθε Συμμετέχων με το παρών εκχωρεί στο Διοργανωτή και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος που εμπλέκεται στη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, τη διαρκή, αμετάκλητη, ατελή, πλήρως μεταβιβάσιμη, παγκόσμια και με πλήρη δυνατότητα υπεκχώρησης άδεια για χρήση της Συμμετοχής για διαφημιστικούς σκοπούς σε οποιαδήποτε μορφή και χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μέσα, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε αναπαραγωγής ή/και μετάδοσης της Συμμετοχής στο διαδίκτυο και/ή στην τηλεόραση, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοργανωτή.

9.2 Τα δικαιώματα που οι Συμμετέχοντες παραχωρούν στον Διοργανωτή ανήκουν αποκλειστικά σε αυτούς κι δεν έχουν προηγουμένως εκχωρηθεί, αδειοδοτηθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο επιβαρυνθεί και δε θα επιβαρυνθούν κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Προσωπικά Δεδομένα

Με τη Συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες συμφωνούν ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν, μπορούν να συλλεχτούν, επεξεργαστούν, αποθηκευτούν ή να χρησιμοποιηθούν από το Διοργανωτή καθώς και να μεταβιβαστούν σε τρίτους συνεργάτες για τους σκοπούς του Δώρου και της διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

Λοιποί όροι

11.1 Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του. Ο Διοργανωτής μπορεί, επίσης, να διακόψει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά του Διοργανωτή, ούτε δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του. Ο Διοργανωτής έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει σε μικρό βαθμό το σχέδιο για λόγους κατασκευαστικούς αν και εφόσον απαιτηθεί.

 

Continue Reading
Κάντε κλικ για να σχολιάσετε

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ