Συνεδριάζει σήμερα το ΔΣ της ΚΕΔΕ – Δείτε την ημερήσια διάταξη

0

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ θα συνεδριάσει, σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των υγειονομικών μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού.

Στη συνεδρίαση έχουν προσκληθεί εκτός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Πρόεδροι της ΠΕΔ Ελλάδας.

 Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί, απευθείας για κάθε ενδιαφερόμενο, από τη σελίδα της ΚΕΔΕ και το κανάλι της Ένωσης στο youtube

 

Ακολουθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση Προέδρου.
2. Συζήτηση επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα:

«Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής στελεχών στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Εισηγητές
– κ. Γ. Κωνσταντέλος, Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών
: – κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ
3. Πρόταση για σύσταση και λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ).
Εισηγητές
– κ. Γ. Παπαναστασίου, Πρόεδρος Επιτροπής Ενέργειας,
: – κ. Λ. Κυρίζογλου, Α΄ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ
Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Απορριμμάτων
4. Παρατηρήσεις – Προτάσεις για το σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση της οδηγίας 2019/904/ΕΕ σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον».

Εισηγητής

Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Απορριμμάτων
: κ. Γ. Παπαναστασίου, Πρόεδρος Επιτροπής Ενέργειας,

5. Μετατάξεις υπαλλήλων Ο.Τ.Α. προς το ΣτΕ κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

Εισηγητής

6. Θέματα Επιτροπής Θεσμών:
: κ. Δ. Καφαντάρης, Γενικός Γραμματέας ΚΕΔΕ

α) Μεταθέσεις – Αποσπάσεις αιρετών-εκπαιδευτικών
β) Υπηρεσία αιρετών δημοσίων υπαλλήλων σε παραμεθόριες περιοχές
γ) Αντιμισθία Προέδρων Δημοτικών Συμβουλίων
δ) Επιβολή προστίμων για παραβάσεις σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης
ε) Σίτιση κ αι διαμονή από τους Δήμους των υπαλλήλων των Δήμων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών, καθώς και των μόνιμων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νησιώτικους δήμους.

Εισηγητής

7. Επικαιροποίηση του κειμένου των παρατηρήσεων – προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ επί του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΝ με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας» κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης με τις Π.Ε.Δ. και τους Δήμους της χώρας.
: κ. Γ. Κωνσταντέλος, Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών

Εισηγητής

Μεταφορών και Δικτύων

: κ. Κ. Κουκοδήμος, Πρόεδρος Επιτροπής Χωροταξίας, Υποδομών,

8. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης για το Διαγωνισμό με θέμα: «Σύναψη Σύμβασης Έργου με εξωτερικό συνεργάτη για την υλοποίηση του έργου “LIFE-IP
AdaptingGR – LIFE17 IPC / GR / 000006”.

Εισηγήτρια

9. Αίτημα παράτασης της διάρκειας της σύμβασης του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
“Sustainable management and treatment of BIO-wastes by using Bio-fuels production methods – SUMBIO”», στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Συνεργασίας
: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ
«INTERREG V-A Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2014-2020».

Εισηγήτρια
10. Έγκριση σκοπιμότητας για την επιστημονική υποστήριξη της Επιτροπής Ισότητας της ΚΕΔΕ.

: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

Εισηγήτρια

11. Έγκριση Αποφάσεων Προέδρου
: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

12. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.