Συνεργασία Περιφέρειας Αττικής – ΕΚΠΑ για την εκτίμηση κινδύνων σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμηρών

0

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης υπέγραψε Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο την εκπόνηση έρευνας με τίτλο «Εκτίμηση κινδύνων Σεισμού, Πυρκαγιάς και Πλημμυρών στην Περιφέρεια Αττικής», με τον Αντιπρύτανη Έρευνας και δια Βίου Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ Νικόλαο Βούλγαρη και τον Πρόεδρο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Μανώλη Πλειώνη.

Στην τελετή υπογραφής η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας, παρέστησαν επίσης ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Ευθύμης Λέκκας, καθώς και ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ι. Σελίμης.
Το ερευνητικό πρόγραμμα είναι τριετούς διάρκειας και χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής με προϋπολογισμό 2.2 εκ. ευρώ.
Κατά τη συνάντηση ο κ. Πατούλης επισήμανε πως από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων του, στο επίκεντρο των πολιτικών του βρέθηκαν τα ζητήματα πολιτικής προστασίας, μέσα από συγκεκριμένες δράσεις που εστιάζουν στην πρόληψη αλλά και στην εκπαίδευση των πολιτών. «Χαρτογράφηση προβλημάτων, εκπαίδευση πολιτών και άμεση αντιμετώπιση είναι οι 3 βασικοί άξονες της στρατηγικής μας» τόνισε και πρόσθεσε πως η προγραμματική σύμβαση δίνει τη δυνατότητα στην Περιφέρεια να εμπλουτίσει τα εργαλεία της σε ζητήματα έγκαιρης ενημέρωσης και ακολούθως να προχωρήσει σε στοχευμένες παρεμβάσεις, για την καλύτερη θωράκιση της Αττικής.
Βασικοί άξονες και στόχοι του Προγράμματος
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη έρευνας για την:
1. Δημιουργία εκτιμήσεων έκθεσης στο κίνδυνο πλημμύρας, πυρκαγιάς και σεισμού σε κατάλληλα επιλεγμένες και ευάλωτες περιοχές και Δήμους της Περιφέρειας Αττικής.
2. Δημιουργία γεωπληροφοριακού διαδικτυακού συστήματος και οργάνωση των παραγόμενων πληροφοριών στο εν λόγω σύστημα, που θα φιλοξενείται από το ΕΑΑ στους servers του Κέντρου Ερευνών Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΕΑΑ/BEYOND .
3. Ενημέρωση, εκπαίδευση και απρόσκοπτη και συνεχή πρόσβαση των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα σε θέματα πολιτικής προστασίας.
Μέσω του έργου επιτυγχάνεται η δημιουργία πρωτότυπης γνώσης που υποστηρίζει την Περιφέρεια Αττικής στη βέλτιστη εφαρμογή του προβλεπόμενου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας ο οποίος συντάσσεται τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, στο οποίο περιλαμβάνονται τα προγράμματα, τα μέτρα και οι δράσεις των Περιφερειών της χώρα αλλά και στην υποστήριξη του έργου των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής.
Τα αποτελέσματα της έρευνας τα οποία θα προκύψουν από την υλοποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης θα αξιοποιηθούν από τις αρχές και τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας, προκειμένου να εφαρμοστούν οι προβλέψεις του νόμου 4662/2020 – ΦΕΚ 27/Α/7-2-2020 σχετικά με:
(α).Τον ορθολογικό σχεδιασμό μέτρων πρόληψης για μείωση του κινδύνου καταστροφών με τελικό επιδιωκόμενο στόχο την προστασία των κατοίκων και του περιβάλλοντος,
(β) Την αξιόπιστη εκτίμηση της πρόβλεψης των επικινδυνοτήτων, τρωτότητας και απειλών για την μείωση των αρνητικών συνεπειών των επικείμενων καταστροφών.
(γ.) Την ενημέρωση των πολιτών και των εθελοντικών οργανώσεων για τα ζητήματα αυτά.
Να σημειωθεί πως για την εκπόνηση της έρευνας το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) θα αξιοποιήσει το επιστημονικό και ερευνητικό δυναμικό του Κέντρου Ερευνών Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΕΑΑ/BEYOND του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του ΕΑΑ.
Στο πρόγραμμα εκτός του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και του Κέντρου BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών συμμετέχουν: το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.