Περισσότερες‭ ‬προσλήψεις‭ ‬σε‭ ‬δήμους‭ ‬και‭ ‬περιφέρειες

0


Αυξημένες‭ ‬κατά‭ ‬10%‭ ‬θα‭ ‬είναι‭  ‬οι‭ ‬προσλήψεις‭ ‬που‭ ‬θα‭ ‬έχουν‭ ‬γίνει‭ ‬συνολικά‭ ‬σε‭ ‬δήμους‭ ‬και‭ ‬περιφέρειες‭ ‬έως‭ ‬το‭ ‬τέλος‭ ‬του‭ ‬2014,‭ ‬σύμφωνα‭ ‬με‭ ‬κοινή‭ ‬απόφαση‭ ‬των‭ ‬υπουργείων‭ (‬ΚΥΑ‭) ‬Οικονομικών‭ ‬και‭ ‬Εσωτερικών‭. Συγκεκριμένα,‭ ‬σύμφωνα‭ ‬με‭ ‬την‭ ‬ΚΥΑ‭ ‬που‭ ‬υπογράφηκε‭ ‬από‭ ‬τον‭ ‬αναπληρωτή‭ ‬Υπουργό ‬Οικονομικών,‭ ‬Χρήστο‭ ‬Σταϊκούρα‭ ‬και‭ ‬τον‭ ‬Υπουργό‭ ‬Εσωτερικών,‭ ‬Αργύρη‭ ‬Ντινόπουλο,‭ ‬θα‭ ‬γίνουν‭ ‬επιπλέον‭ ‬500‭ ‬προσλήψεις‭ ‬προσωπικού‭ ‬με‭ ‬σχέση‭ ‬εργασίας‭ ‬ιδιωτικού‭ ‬δικαίου‭ ‬ορισμένου‭ ‬χρόνου‭ ‬και‭ ‬με‭ ‬σύμβαση‭ ‬έργου‭ ‬στους‭ ‬δήμους‭ ‬και‭ ‬περιφέρειες‭  ‬φέτος.
Με‭ ‬την‭ ‬απόφαση‭ ‬αυτή‭ ‬αναιρείται‭ ‬η‭ ‬προηγούμενη‭ (‬25‭ ‬Φεβρουαρίου‭ ‬2014‭) ‬με‭ ‬την‭ ‬οποία‭ ‬οριζόταν‭ ‬ότι‭ ‬ο‭ ‬μέγιστος‭ ‬αριθμός‭ ‬προσλήψεων‭ ‬προσωπικού‭ ‬με‭ ‬σχέση‭ ‬εργασίας‭ ‬ιδιωτικού‭ ‬δικαίου‭ ‬ορισμένου‭ ‬χρόνου‭ ‬και‭ ‬σύμβαση‭ ‬έργου‭ ‬που‭ ‬επιτρέπεται‭ ‬να‭ ‬γίνει‭ ‬έως‭ ‬το‭ ‬2014‭ ‬στους‭ ‬δήμους‭ ‬και‭ ‬τις‭ ‬περιφέρειες‭ ‬θα‭ ‬ήταν‭ ‬5.‭ ‬178‭ ‬εκ‭ ‬των‭ ‬οποίων‭ ‬4.026‭ ‬θα‭ ‬απασχοληθούν‭ ‬στο‭ ‬πλαίσιο‭ ‬ερευνητικών,‭ ‬αναπτυξιακών‭ ‬συμβολαίων‭ ‬και‭ ‬συγχρηματοδοτούμενων‭ ‬από‭ ‬την‭ ‬Ευρωπαϊκή‭ ‬Επιτροπή‭ ‬και‭ ‬τρίτους‭ ‬έργων.
Ωστόσο,‭ ‬όπως‭ ‬προβλέπει‭ ‬η‭ ‬τελευταία‭ ‬σχετική‭ ‬ΚΥΑ‭ «‬ βάσει‭ ‬των‭ ‬σχετικών‭ ‬υποβληθέντων‭ ‬αιτημάτων‭ ‬των‭ ‬φορέων,‭ ‬ο‭ ‬ανωτέρω‭ ‬αριθμός‭ ‬δεν‭ ‬επαρκεί‭ ‬για‭ ‬την‭ ‬υλοποίηση‭ ‬των‭ ‬ως‭ ‬άνω‭ ‬έργων‭»‬.‭ ‬Εξάλλου,‭ ‬υπάρχει‭ «‬ανάγκη‭ ‬απορρόφησης‭ ‬των‭ ‬διατιθέμενων‭ ‬στο‭ ‬πλαίσιο‭ ‬αυτό‭ ‬πόρων‭ ‬και‭ ‬της‭ ‬προώθησης‭ ‬της‭ ‬ανάπτυξη‭»

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.