Ελάτε στην παρέα μας

Κοινωνία

Υλοποιήθηκε το ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΠ) για τον Δήμο Περάματος

Δημοσιεύθηκε

στις

Οι Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων, οι Μεγάλοι και Μεσαίοι Ηπειρωτικοί Δήμοι, οι Δήμοι Πρωτεύουσες Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και οι Μεγάλοι και Μεσαίοι Νησιωτικοί Δήμοι, εκπονούν υποχρεωτικά σύμφωνα με τον νόμο πρόγραμμα καθορισμού απαραίτητων παρεμβάσεων εξασφάλισης της προσβασιμότητας, των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων συμπεριλαμβανομένων των δικτύων πεζή μετακίνησης, των οδεύσεων διαφυγής, χώρων εκτόνωσης, σημείων προσωρινής περίθαλψης και σημείων καταφυγής των πολιτών εντός των διοικητικών τους ορίων (εφεξής ονομαζόμενο «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)».

Ο Δήμος Περάματος υπέβαλε αίτηση για χρηματοδότηση εκπόνησης του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας Περάματος στο Πράσινο Ταμείο στον Άξονα Προτεραιότητας 2 « Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και εντάχθηκε με την υπ. αριθμ. 240.3.1/2022 απόφαση του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Ο στόχος

Στόχος του Σ.Α.Π. Περάματος είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.

Τι υλοποιήθηκε

Στο πλαίσιο της εκπόνησης υλοποιήθηκε α)ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στους υπαίθριους δημόσιους Κ.Χ. του δήμου και ως προς τα δημόσια κτίρια ή τα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες χρήσεις τα οποία απαιτείται να γίνουν προσβάσιμα και β) πρόταση περιγραφής των προτεινόμενων παρεμβάσεων ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Μετά την ολοκλήρωση και παράδοση των παραπάνω παραδοτέων, το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας Περάματος επικυρώθηκε με την έγκριση του από την Επιτροπή Ποιότητας ζωής του Δήμου.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ