«Κέντρο Κοινότητας» στο Δήμο Νίκαιας – Άγιου Ιωάννη Ρέντη

0

Ο Δήμος Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη, πρωτοπόρος σε κάθε ενέργεια κοινωνικής προσφοράς, λειτουργεί «Κέντρο Κοινότητας» από τον Οκτώβριο του 2017, το οποίο στεγάζεται στην οδό Μπιχάκη 8 στον Αγ.Ι.Ρέντη. Η ανάγκη για περαιτέρω ενημέρωση και υποστήριξη πολιτών για όλα τα κοινωνικά προγράμματα και τις υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή δράσης του εκάστοτε δήμου συνετέλεσαν στην θεσμοθέτηση αυτής της νέας δομής.
Πρόκειται για μία καινοτόμο συμπληρωματική δομή η οποία παρέχει διευρυμένες κοινωνικές υπηρεσίες ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται από την Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών του κάθε ΟΤΑ. Αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για την πραγματική σύγκλιση, περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή με τον συντονισμό να αναλαμβάνει το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Στόχος της λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας» είναι η δημιουργία ενός τοπικού σημείου αναφοράς μεταξύ πολιτών και Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν πληροφόρηση και κατά περίπτωση παροχές, ενώ συγχρόνως θα υπάρχει συνεχής δικτύωση μεταξύ δομών ή και άλλων υπηρεσιών που βρίσκονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής δράσης του «Κέντρου Κοινότητος», με παράλληλη παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε τομείς που αφορούν την εργασία, την εκπαίδευση, την κοινωνικοποίηση, κλπ.
Το «Κέντρο Κοινότητας» Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη αποτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό (δυο κοινωνικούς λειτουργούς, ένα ψυχολόγο, έναν διοικητικό), λειτουργεί καθημερινά και για τους επόμενους 36 μήνες από τις 9 το πρωί έως 5 το απόγευμα. Πιο συγκεκριμένα υποδέχεται, καταγράφει , κατευθύνει και παραπέμπει τους εν δυνάμει ωφελούμενους, σύμφωνα με τις  ακόλουθες αρμοδιότητες: Α) Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών ,Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.
Ωφελούμενοι του Κέντρο είναι οι κάτοικοι του Δήμου και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και έχουν ανάγκη από υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης, οι ωφελούμενοι του προγράμματος ‘Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης’ (ΚΕΑ), ΑμεΑ, Ρομά, μετανάστες και γενικότερα ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Παράλληλα οι πολίτες θα λαμβάνουν ενημέρωση για τις ενδεχόμενες παροχές που δικαιούνται όπως προνοιακά επιδόματα, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, υπηρεσίες για αστέγους, Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους (ΤΕΒΑ), το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», τα Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρία, Δομές Ψυχικής Υγείας, τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, κά.
Επιπλέον το Κέντρο παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας, ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, δικτύωση με φορείς της τοπικής κοινωνίας, κλπ.
Την υλοποίηση κι εποπτεία του έργου έχει αναλάβει το Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Παιδείας, Βιβλιοθηκών και Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας -Αγ.Ι.Ρέντη. Η Πράξη «Κέντρο Κοινότητας του δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη» έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020», άξονας προτεραιότητας (9) «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.