Συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου Αττικής [Θέματα]

0

Την ερχόμενη Τρίτη, το μεσημέρι, θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα, η συνέδριάση έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη (29/09) και ώρα 13:45, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

1.«Γνωμοδότηση περί άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 2244/2020 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών» (Εισηγ. Νομική Υπηρεσία)

2.«Καταβολή αποζημίωσης στον κ. ΣΤΑΥΡΟ ΠΑΛΑΜΙΔΑ για τη ζημία που υπέστη το υπ ́αριθμ. Κυκλοφορίας ΙΟΟ 4794 όχημά του από την πτώση δέντρου επί της οδού Αγίου Γεωργίου 1,την 30η/06/2020». (Εισηγ. κ. Χ. Μπατάλια-Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ε. Βαβουράκης)

3. «Έγκριση α) της με αριθμό 18ΤΥ/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών, β) του τρόπου εκτέλεσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Ηρακλείου Αττικής», ενδεικτικού προϋπολογισμού #63.999,96#€ και γ) των όρων διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού». (Εισηγ. κ. Ε. Αγγέλη – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)

4.Έγκριση των πρακτικών της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού, για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων» διάρκειας τριών (3) ετών» – Συμφωνία Πλαίσιο- συνολικής δαπάνης 1.135.740,80€ (συμπ/νου ΦΠΑ), με αριθμό συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ 91292 α) με αριθμό 15649/4-8- 20, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών, και β) με αριθμό 18796/1-9-20, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση οικονομικών προσφορών και ανάδειξης των προσωρινών μειοδοτών, της ίδιας επιτροπής διαγωνισμού. (Εισηγ. κ. Α. Μαργιώλη – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)

5.«Έγκριση του 1ου ΣΠΕ της μελέτης με τίτλο: ‘ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ’» (Εισηγ. κ. Γ.
Τακλής- Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.