Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δ.Σ. Βύρωνα

0

Τακτική Συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα τη Δευτέρα 23/11/2020 και ώρα 18:00 – 22:00.

Αναλυτικά η πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. Βύρωνα  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
Σας καλούμε να συμμετάσχετεστητακτικήσυνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα που θα διεξαχθεί την 23η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα (18:00 – 22:00), σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης:
 ·  Συζήτηση επί των θεμάτων παιδείας της Πόλης μας
Ο Πρόεδρος
Πλακίδας Γεώργιος

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.