Δήμοι: Τι ισχύει για όσους δεν έχουν Προϋπολογισμό για το 2020

0

Ο Υπουργείο Εσωτερικών με έγγραφο του δίνει διευκρινήσεις για ότι έχει να κάνει με τους  Δήμους που δεν έχουν εγκεκριμένο προϋπολογισμό για το νέο έτος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 160 του Κ.Δ.Κ., «ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, για την είσπραξη κάθε είδους εσόδου και για τη διενέργεια και την πληρωμή μόνον:
α) Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158. β) Των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόμου, κατόπιν αποφάσεων χρηματοδότησης από την Κρατική Διοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο της υλοποίησης εγκεκριμένων έργων ή δράσεων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, εφόσον δεν υπάρχει επικυρωμένος προϋπολογισμός, και μόνο για το πρώτο τρίμηνο, θεωρούμε ότι υφίσταται πλασματικά επικυρωμένος προϋπολογισμός του νέου έτους και η διενέργεια των προβλεπόμενων δαπανών γίνεται σε βάρος των εγγραμμένων πιστώσεων των οικείων ΚΑΕ αυτού.
Υπογραμμίζεται ότι, μόνη και αναγκαία συνθήκη αποτελεί η ύπαρξη αντίστοιχων εγγεγραμμένων πιστώσεων στους οικείους ΚΑΕ του προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους που έληξε, χωρίς να εξετάζεται αν αυτές είχαν αναλωθεί εντός του έτους αυτού και εάν υπάρχει υπόλοιπο κατά τη λήξη του. Δαπάνες για τις οποίες δεν υπήρχε εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους, δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.