Ελάτε στην παρέα μας

Ειδήσεις

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Το σχέδιο για την ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης στο Ηλιακό Χωριό

Δημοσιεύθηκε

στις

Τι προβλέπει η Τριμερής Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΕΥΔΑΠ, ΟΑΕΔ και Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης

Το xtypos.gr δημοσιεύει κατ΄ αποκλειστικότητα τα βασικά σημεία του σχεδίου της Τριμερούς Προγραμματικής Σύμβασης για την ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης στο Ηλιακό Χωριό Πεύκης μεταξύ ΕΥΔΑΠ, ΟΑΕΔ και Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης. Το σχέδιο συνέταξε η ΕΥΔΑΠ και το απέστειλε για επεξεργασία και συμπληρώσεις – διορθώσεις στα συμβαλλόμενα μέρη.

Η χρηματοδότηση του συνόλου του έργου (αγωγοί δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, συνδέσεις) θα γίνει από τον ΟΑΕΔ και δεν θα επιβαρυνθούν οι ιδιοκτήτες. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν τον Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης και στο οποίο έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Πεύκης, κ. Παναγιώτης Ιωάννου.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το Ηλιακό Χωριό διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, μέσω του οποίου, τα λύματα οδηγούνται σε συλλεκτήρα ακαθάρτων της περιοχής και καταλήγουν στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας προς επεξεργασία.

Το κατασκευασθέν δίκτυο είναι σε λειτουργία. Υπολείπεται όμως η κατασκευή αγωγών του δικτύου προς ολοκλήρωσή του, η κατασκευή νέων διακλαδώσεων και ακόμη, η ανακατασκευή υφιστάμενων διακλαδώσεων, μη ορθά κατασκευασθέντων, προς εξυπηρέτηση όλων των κατοικιών, με τον πλέον εύρυθμο τρόπο. Η κατασκευή των ανωτέρω, κατόπιν του χαρακτηρισμού του εσωτερικού οδικού δικτύου από ιδιωτικό σε δημοτικό, είναι αρμοδιότητας Δήμου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για την εξυπηρέτηση όλων των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της πολιτείας και την τήρηση των βασικών κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος, απαιτείται η ολοκλήρωση των έργων αποχέτευσης στο Ηλιακό Χωριό που βρίσκεται στο Δήμο Λυκόβρυσης Πεύκης. Προς τούτο, δεδομένου ότι έχει ήδη κατασκευαστεί από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ο συλλεκτήρας της περιοχής (πρωτεύον δίκτυο), απαιτείται η ολοκλήρωση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης της εν λόγω περιοχής (δευτερεύον δίκτυο) με την κατασκευή αγωγών που δεν έχουν κατασκευαστεί.

Η κατασκευή του δευτερεύοντος (εσωτερικού) δικτύου των αγωγών ακαθάρτων καθώς και των συνδέσεων ακινήτων (εξωτερικές διακλαδώσεις) ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου κατά το μέρος που αφορά τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής και Φορέα Υλοποίησης, αλλά περιέρχεται μετά την κατασκευή στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ως Κυρίου του Έργου.

Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την άμεση και αποτελεσματική εκτέλεση των εργασιών και δράσεων για την υλοποίηση των έργων στο Ηλιακό Χωριό.

Για την συντονισμένη και ταχύτερη δυνατή υλοποίηση του έργου ο Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης εκχωρεί δια της παρούσης στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. τις ανήκουσες σε αυτόν αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής και Φορέα Υλοποίησης της κατασκευής δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην γεωγραφική έκταση αρμοδιότητάς του, καθώς και της κατασκευής των αντίστοιχων συνδέσεων των ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων (τριτεύον δίκτυο).

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ